x

Prefabricerat för miljö och plånbok

2023-04-18

Jonas Björk, teknisk säljare på Lättelement, vurmar för prefabricerade byggelement. Han ser två viktiga vinster med det: tidsbesparing och minskad miljöbelastning. Två ytterst värdefulla fördelar inom dagens byggande alltså. 

Lättelement är ett starkt och växande företag i hjärtat av Höga Kusten, som ända sedan starten 1979 har varit privat och lokalt ägt. I dagens läge är de drygt 130 anställda och företaget tillverkar, levererar och monterar årligen mer än 120 000 kvadratmeter prefabricerade byggelement för tak, väggar och bjälklag. 

Deras kunder finns i de nordiska länderna, och Lättelement levererar byggelement till allt från mindre tillbyggnader till stora projekt som exempelvis arenor, skolor, industrihallar, hotell och sjukhus. 

Jonas Björk lyfter fram ett aktuellt projekt som han känner lite extra för: 

– Docksta Sko är ett anrikt företag som i likhet med oss ligger i världsarvet Höga Kusten. De gör en härlig satsning på en ny skofabrik, där Lättelement kommer att leverera takelement och Masonite Beams ingående material till väggarna. Jag tror att det blir ett otroligt bra exempel att det går att bygga smarta, miljöanpassade och energisnåla industribyggnader i trä, säger han. 


Bild från byggarbetsplats Docksta sko

Förklarar fördelar 

Jonas Björk har arbetat med prefabricering i över 15 år, och har nu fått en roll där han arbetar nära kunderna för att utreda förfrågningar, ta fram offerter och skapa avtal.  

En del av mitt jobb som teknisk säljare på Lättelement är att söka upp nya kunder och projekt där ambitionen är att vår produkt ska bli föreskriven. Det kan vara många olika typer av byggprojekt, såväl stora som små, både enkla och komplicerade.  

Han har tidigare arbetat på bland annat Masonite Beams, där en av hans uppgifter var att finna lösningar för element- och modulbyggare så att de kunde konvertera sin produktion från massivt trä till träbaserade lättbalkar.

De erfarenheterna har jag tagit med mig till Lättelement, där mycket handlar om att förklara fördelarna med prefabricering för kunderna. I dagens byggbransch är flöden och produktionstider väldigt viktigt, och där kommer prefabricerade komponenter in i bilden. Lättelements ambition är att erbjuda en så hög prefabriceringsgrad som möjligt.  

EPD ett bra verktyg 

En annan ytterst viktig aspekt inom dagens byggbransch är som bekant hållbarhet. Något som når ut till allt fler led inom processen, menar Jonas Björk. 

Det är otroligt roligt att marknaden äntligen har fått upp ögonen för den ”gröna vågen”. Den har ju pågått rätt länge, men jag upplever att det fram till nyligen enbart varit ett fåtal byggherrar som verkligen har anammat den.  

Han ser den nya lagen om klimatdeklarationer för byggnader som en bidragande orsak till det ökade intresset, eftersom lagen i sin tur gör att det ställs högre krav på miljövarudeklarationer (EPD) för de produkter som används.  

Tack vare EPD:n så har branschen fått ett verktyg som verkligen kan visa vilka skillnader det kan bli i miljöpåverkan beroende på val av material och komponenter, säger han. 

Lättelement har nu tagit fram en EPD-modell där de kan lägga in samtliga sina produkter för simuleringar 

Jag törs sticka ut hakan och påstå att vi har världens mest miljövänliga byggelement. Det är till stor del tack vare elementets låga egenvikt, vilket även Masonite Beams lättbalk bidrar till 


3D-bild av byggelement från Lättelement

En del av framgången 

Ända från början har lättbalk varit en komponent i Lättelements produkter 

Att jobba med en lätt, resurssnål produkt som bidrar till lågt U-värde tack vare balkens slanka snitt – har helt klart varit en del av förtagets framgång, säger Jonas Björk. 

Han konstaterar att lättbalken är en så pass viktig komponent i deras produkter att det är näst intill daglig kommunikation mellan Lättelement och Masonite Beams. 

Det här är en bransch med snabba vändningar och står man inte på tå kan man lätt bli omsprungen. Därför handlar mycket om att jobba med ständiga förbättringar för att kunna möta kundernas ökade krav gällande kvalitet och prestanda. 

Du hittar mer information om Lättelement och deras produkter här!

 

Vill du veta mer?

Ladda hem vår projekteringsanvisning!

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.