x

Konstruktion och montage

Unika fördelar

Masonite Beams produkter har unika fördelar som kan minska kostnaderna för användaren på flera olika punkter. Komponenternas låga vikt gör dem enkla att hantera och ett projekt kan på så sätt genomföras snabbt och effektivt. En byggnadsarbetare kan t.ex. bära våra produkter utan hjälp av kran. Med andra ord, flera arbetsmoment kan utföras innan kranar måste användas.

Masonite Beams produkter kan anpassas till kundens önskemål gällande längd, snedkapning, isolering, håltagning m.m. Kunden kan få sina produkter anpassade till ett specifikt projekt. Vi prefabricerar så mycket som möjligt och på så sätt kan tid sparas på byggarbetsplatsen.

Olika byggnadstyper

Med våra produkter är det möjligt att uppföra de flesta olika byggnadstyper, såsom villor, påbyggnader, flerbostadshus och flervåningshus.

Olika byggnadssätt

Dessutom fungerar det med många olika byggnadssätt som platsbyggande, element och modulbyggande. Vår lättbalk fungerar även som komplement i ett pelarbalksystem.

Dimensionera Masonite Beams lättbalk 

Du kan enkelt dimensionera Masonite Beams lättbalk själv hos Svensk Trä här! 
Vill du ha hjälp med avancerad dimensionering kan du kontakta våra konstruktörer på tekniksupport@byggmagroup.se 

Byggdetaljer Beslag

G06 210 Balksko, standard
G06 220 Balksko för Masonite Beams I-balk
G06 230 Balksko för Masonite Beams I-balk mot limträ

 

Byggdetaljer Bjälklag

B02 100 Upplägg på isolerad mur
B04 100 Livförstärkning under bärande vägg 1
B04 105 Livförstärkning under bärande vägg 2
B04 110 Livförstärkning under bärande vägg 3
B04 115 Livförstärkning under bärande vägg 4
B04 300 Kortling av balk över bärande vägg
B05 100 Avväxling med skråspikning
B05 200 Avväxling med livförstärkning
B05 300 Livförstärkning på ändupplag för beslag
B05 301 Livförstärkning för avväxling
B06 400 Utkragat balkong
B06 500 Understøttet balkong
B07 100 Värmeisolering
B09 200 Golvbalk förstärkt urhak 1
B09 205 Golvbalk förstärkt urhak 2
B09 210 Golvbalk förstärkt urhak 3
B09 300 Golvbalk upplagd på underfäns stålbalk 1
B09 305 Golvbalk upplagd på underfäns stålbalk 2
B09 310 Golvbalk upplagd på underfäns stålbalk 3

Byggdetaljer Tak

T03 311 Lösa taktassar med skruvar
T03 455 Förstärkning av urtag del 2
T03 456 Förstärkning av urtag del 3
T03 460 Förstärkning av urtag del 4 
T03 465 Förstärkning av urtag del 5
T03 616 Fasat hammarband. Diverse konstruktioner
T03 811 Montage av beslag 180x180 
T03 812 Montage av beslag 270x180 
T03 813 Skråspikning och skruvning (ränndalsbalk) 

 

Byggdetaljer Vägg

Y01 500          Principutförande isolering                                     
Y04 011 Kapning på byggplats
Y05 100 Väggöppning utan vertikalbelastning
Y06 105 Upplag mot tak
Y08 100 Tilläggsisolering av yttervägg

 

Förutsättningar för kapaciteter

Förutsättningar för kapaciteter

 

Golvbjälklag

Golvbjälklag

Takbjälklag

Takbjälklag