x

Masonite Beams stöttar forskning inom brandsäkerhet

2022-11-22

Forskningen fortsätter inom brandsäkerhet i träbyggnader.

Katrin Nele Mäger, doktorand på Tallinns tekniska universitet, arbetar med att vidareutveckla och optimera beräkningsmetoder för branddesign i byggnader byggda av lättbalk.

Brandprov utförd i labb av RISE på väggkonstruktion med Masonite Beams Flexibla Byggsystem.

Vilka tester har ni gjort hittills för att optimera brandsäkerheten i byggnader med lättbalk?

– Temperaturtester såväl som kompressionstester för att utreda vilka brottstyper som kan uppstå vid brand. Vi gjorde också ett unikt rumsbrandtest med lättbalkar i både vägg och tak, där vi byggde upp ett rum och fyllde det med lastpallar som sedan sattes eld på. Där kunde vi se hur elden utvecklades och spreds, och viktiga slutsatser kunde dras kring vad vi behöver tänka på för ökad brandsäkerhet. Sådana test är ovanliga och dyra att genomföra, så det var speciellt att få vara med och följa det.

Vilka resultat har ni kommit fram till?

– Att våra nuvarande bestämmelser är säkra och att vi rör oss i rätt riktning med vår egen beräkningsmetod. Men vi kan inte enbart förlita oss på laboratorietester där resultatet är begränsat till en kontrollerad labbmiljö. Verkligheten på exempelvis en byggarbetsplats kan skilja sig mycket åt. Jag vill därför hitta en metod som är både tillförlitlig och enkel att använda för att beräkna brandsäkerhet i alla typer av projekt.

Vilken är den vanligaste missuppfattningen kopplat till brandsäkerhet i träbyggnader?

– Generellt sett är människor mer rädda än vad de behöver vara. Flerbostadshuset ”Treet” i norska Bergen är en av världens högsta träbyggnader, men också en av de mest brandsäkra. Varför? För de har lagt väldigt stor tyngd på just brandsäkerhet. Idag vet vi mycket om hur brand sprids och med väl beprövade brandsäkerhetsmetoder kan vi kalkylera risker och göra branden självutplånande. Idag kan vi konstruera byggnader med hög brandsäkerhet. Men i och med utvecklingen av nya material är det viktigt att forskningen inom området fortsätter. På så vis kan vi nå ännu mer precisa resultat och öka brandsäkerheten ytterligare.

 Flerbostadshuset ”Treet” i norska Bergen är en av världens högsta träbyggnader, men också en av de mest brandsäkra.. 

Var ser du mest potential för lättbalk och byggnader i trä?

– I flerbostadshus upp till 6 våningar, eftersom vi behöver snabba och relativt pris vänliga bostäder. Men trä passar även bra till publika byggnader. Ett exempel är biblioteket i Helsingfors som har en vacker arkitektur och en fin miljö, nästan som att vara i naturen – mitt i staden!

Hur har det varit att samarbeta med Masonite Beams i detta forskningsprojekt?

– En sann glädje! Jag har arbetat med lättbalken direkt i fabriken, vilket gör det betydligt enklare att förstå balkens egenskaper och design. Masonite Beams har en djup kunskap om deras produkt, och kan besvara många av mina frågor. De är väldigt öppna för förändring och att stötta kunskap och forskning inom området.

Vill du veta mer?

Daniel Wilded

Försäljningschef Masonite Beams 070 - 285 55 14