x

Masonite Beams byggsystem lämnar lägst klimatavtryck i branschen

2024-01-18

Byggsystem som är resurssnåla, effektiva och i huvudsak består av trä – det är nyckeln till att bygga flerbostadshus med låg klimatpåverkan. 

Lägst CO2 i branschen

Masonite Beams har byggsystemet som lämnar lägst C02 i branschen hittills. Det är bevisat genom en omfattande livscykelanalys som tagits fram av Svenska Miljöinstitutet. För att möjliggöra en jämförelse av olika byggplattformars klimatpåverkan under hela livscykeln har Svenska Miljöinstitutet tillsammans med KTH genomfört en livscykelanalys av olika byggsystem för samma flerbostadshus i sex våningar. 


- Hållbart byggande har varit en del av vårt dna sedan vi grundades 1974 och detta är bara en bekräftelse på att vi jobbat helt rätt. Att vi är bäst i klassen är en otrolig stolthet, men vår sanna ambtion ligger i att fortsätta höja ribban ytterligare. Vi kan ännu bättre, berättar Ulf Dewerlid affärsutvecklare på Masonite Beams. 

Vad har då gjort Masonite Flexibla Byggsystem till det byggsystem som ger lägst CO2-avtryck av de som hittills har analyserats?

Tommy Persson, forskning och utvecklingschef på Masonite Beams berättar: 

 Masonite Beams lättbalkar har ett resurseffektivt tvärsnitt. Det medför att vi kan använda mindre träråvara när vi producerar våra produkter jämfört med massiva konstruktioner i trä. Dessutom använder vi träisolering i våra konstruktioner och har effektiviserat både transport och byggprocess. Framförallt genom att lättbalkarna kommer färdigkapade direkt efter byggritning i platta paket till byggarbetsplatsen. 

Upp till 47% mindre råvara används i produktionen av byggmaterialet lättbalk jämfört med massiva konstruktioner

Upp till 47% mindre råvara används i produktionen av byggmaterialet lättbalk jämfört med massiva konstruktioner

 Rätt material på rätt plats 

– Genom att använda rätt byggnadsmaterial på rätt plats kan vi också vara mer materialeffektiva. I praktiken innebär det att prioritera biobaserade byggnadsmaterial i allmänhet och trä i synnerhet – i kombination med exempelvis stål och betong på rätt ställen. Detta för att optimera byggnadens livslängd och därmed ta hänsyn till hela livscykeln, berättar Tommy Persson forskning- och utvecklingschef på Masonite Beams. 

Tillsammans kan vi bygga mer hållbart 

Med resultatet från livscykelanalysen på bordet, ser vi nu svart på vitt hur vi kan bygga flerbostadshus med låg klimatpåverkan. Det gäller att vi alla drar vårt strå till stacken för att skapa en hållbar framtid. 

Ta del av hela rapporten

Se livscykeljämförelsen som Masonite Beams genomfört tillsammans med elementprocuenten Norrlands Trähus här!

 OM MASONITE BEAMS BYGGSYSTEM Masonite Beams har under många år utvecklat byggsystemet Masonite Beams Flexibla Byggsystem. Ett träbaserat byggsystem med lättbalk som stomme. Systemet möjliggör för stor arkitektonisk frihet vid byggandet av villor, industrier, påbyggnader, skolor och höga trähus upp till 8 våningar: platsbyggt, med plan- och volymelement. Byggsystemet gör det möjligt att bygga trähus med långa spännvidder och hög teknisk kvalitét gällande akustik, energi och brand. 

Vill du veta mer?

Ulf Dewerlid

Affärsutvecklare 070-615 56 80
Ladda hem vår projekteringsanvisning!

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.