x

Hållbart byggande med helhetssyn

2022-11-08

För Vernum fastigheter är hållbart byggande en självklarhet. För att kunna bygga både ekologiskt och kostnadseffektivt har de förfinat sin byggprocess – och använder sig av Masonite Beams lättbalksstommar.

Anders Tengbom är utvecklingschef för byggsystem på Vernum fastigheter, och konstaterar att alla måste bidra till att minska klimatpåverkan i samhället – även byggbranschen.

– Och vår stora möjlighet att bidra är att bygga bostäder mer hållbart och mer effektivt, säger han.

För deras del innebär hållbart byggande framför allt att se till helheten.

– Det är klart att det är bra att bygga hus i trä, eftersom det är ett förnyelsebart material. Men det finns olika sätt att bygga i trä. Det går att kombinera ekologiskt byggande med resurseffektivt byggande, så att vi använder mindre av våra skogar och använder processer som inte gör bostäderna onödigt dyra.

I Vernum fastigheters byggprocess ingår bland annat deras egen mobila fabrik under väderskydd. I praktiken fungerar den som en förlängning av fabrikerna som tar fram de prefabricerade delarna och modulerna. Genom att den är väderskyddad kommer byggnationen vara opåverkad av regn, snö, vind och temperatur.

– Det här gör att vi kan hålla en kostnadseffektiv industriell produktion med halverad byggtid jämfört med traditionell betongbyggnation, säger Anders Tengbom.

Deras genomarbetade byggprocess kombinerar de med Masonite Beams lättbalksstommar för att regla upp väggarna.

Illustration av flervåningshus byggt med Masonite Beams lättbalkstomme

– Den lösning som Masonite Beams har utvecklat under många års forskning gör att vi klarar att bygga med brandklass 120 och ljudklass A, samtidigt som det blir ekologiskt och resurssnålt. Vi kan bygga högt, och dessutom har våra arkitekter full frihet att utforma husen, som med vilket annat byggmaterial som helst.

Hittills har Vernum fastigheter använt Masonite Beams lättbalksstommar till omkring 500 lägenheter, och de har inga planer på att ändra det vinnande konceptet, konstaterar Anders Tengbom.

– Planen är att det ska bli ytterligare 500 nyproducerade lägenheter varje år som är byggda med Masonite Beams lättbalkssystem. Deras lösning är en viktig del av vårt arbete med att bostadsbyggandet ska lämna ett mindre klimat avtryck.

Vill du veta mer?

Ladda hem vår projekteringsanvisning!

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.