x

Efterfrågad lärobok om byggmaterialet lättbalk lanseras

2022-05-12

Svenskt trä har givit ut handböckerna om KL-trä och Limträ. Nu är det dags för Lättbalkshandboken som skrivits av yrkesverksamma, forskare och akademiker med Masonite Beams som utgivare.  

Den första utgåvan av Lättbalkshandboken är resultatet av ett samarbete mellan aktörer inom byggbranschen och producenten Masonite Beams. Handboken är skriven på engelska för att fungera på flera marknader. Innehållet har anpassats till Eurokod 5 och aktuell kunskap kring användandet och byggandet med lättbalk.

Kapitlen sträcker sig från produktionsprocess till arkitektur, hållbarhets- och cirkulära aspekter och de byggtekniska områdena brand, ljud, energi, fukt och konstruktion.

- I Lättbalkshandboken finner du svaret på hur du konstruerar villor, skolor, flerbostadshus och industribyggnader med hjälp av lättbalkar. Vi har på Masonite Beams bekostat utgivningen av boken och den lanserades på Nordbygg 2022, berättar Daniel Wilded försäljningschef på Masonite Beams.

Ladda hem en gratis upplaga av boken här! 

Flera erfarna författare till handboken 

Masonite Beams vill passa på att tacka alla medverkande skribenter för sitt bidrag till den nya handboken. Vi vill rikta ett extra tack till: 

Roberto Crocetti, Professor KTH
Jan-Erik Backman, Elementexpert, Lättelement
Maria Block, Arkitekt och Ekologiexpert vid Blockark
Martin Erlandsson, Affärsutvecklare inom LCA, IVL
Jan Persson, Teknisk konsult
Tomas Lundmark, Professor vid SLU
Carmen Cristescu, Forskare cirkuläritet, RISE
Karin Sandberg, Senior forskare cirkuläritet, RISE
Nisse Hassellöf, Träarkitekt, QPG
Johan Nilsen, Brandingenjör, Brandskyddslaget
Simon Bohman, Konstruktör, Bjerking
Björn Johansson, Träkonstruktionsexpert, Bjerking
Klas Hagberg, Akustikexpert, Acouwood
Alar Just, Brandexpert och forskare, RISE
Katrin Nele Mäger, Forskare, Talltech
Björn Berggren, Energiexpert, Skanska
Mathias Lindskog, Teknikkonsult, Fuktanalys

Vill du veta mer?

Daniel Wilded

Försäljningschef Masonite Beams 070 - 285 55 14