x

7% lägre uppvärmningskostnad – utan att tumma på boytan!

2022-11-03

Att bygga energisnålt står idag högt på agendan. Masonite Beams har byggmaterialet som hjälper dig lyckas med det. Genom att byta ut traditionella väggreglar mot lättbalkar i trä kan din uppvärmningskostnad bli 7% lägre.

I Sverige är vi vana vid kalla vintermånader, då är det extra viktigt att vi kan värma upp våra bostäder ordentligt. Täta bostäder som behåller värmen inomhus är en central del i att lyckas med detta på ett energieffektivt sätt. Men alla hus har ändå en viss mån av värmeläckage genom till exempel ventilation, fönster och dörrar. Ett visst läckage är oundvikligt – vi behöver exempelvis kunna ventilera en bostad – det gäller dock att hålla det till ett minimum för att i slutändan minska elanvändningen.

Det finns olika tillvägagångssätt för att minimera värmeläckaget. Bland annat kan man använda en tjockare isolering för att minska mängden värme som läcker ut genom väggarna. Men tjockare väggar innebär i sin tur en minskad boyta.

Minskat värmeläckage = minskad uppvärmningskostnad

Vill man istället hålla värmen på plats i rummet, utan att bygga tjockare väggar, är väggreglar av lättbalk ett bra alternativ. Istället för att använda traditionella träreglar som i sig läcker värme kan man med lättbalken täcka en optimalt stor yta av väggen med isolering.

Illustration av värmeledningsförmågan i en vägg.

Bilden visar en illustration av värmeledningsförmågan i en vägg.

Utredningar visar att värmeförlusten via köldbryggor minskar med upp till 67% om man använder lättbalk. För ett hus med en stomkonstruktion i trä sänks därmed den totala uppvärmningskostnaden med hela 7% genom att enkelt byta ut den traditionella träregeln mot lättbalk.

– För entreprenörer och byggare som använder sig av traditionella träreglar i utfackningsväggar eller väggkonstruktioner blir bytet till lättbalk ett enkelt sätt att spara energi.

Klara kraven – trots tunnare vägg

Masonite Beams tillverkar väggreglar av lättbalk i en av Europas modernaste fabriker. Kunderna har visat att det går utmärkt att använda väggreglarna för att bygga allt från småhus till 8-våningarshus – som är både yt- och energieffektiva, på samma gång.

Lättbalkarna är ”I” formade vilket har sina fördelar.

Daniel Wilded, försäljningschef på Masonite Beams förklarar att lättbalkarnas ”I”-form har sina fördelar:

– Dels kan man bygga lika tjocka väggar som tidigare, och då få bostäder som använder mindre energi. Eller så kan man göra tunnare väggar – och ändå klara Boverkets krav på energianvändning. I praktiken gör det att boytan ökar med bibehållen bruttoarea.

Tre tydliga fördelar för dig som bygger och beställer

Fördelarna för byggaren:

Låg vikt ger lätthanterliga produkter

 Väggreglarna har en låg vikt vilket för dem lätta att bära på bygget. Jämfört med en homogen balk är lättbalken ungefär hälften så tung.

Cross-paketering optimerar transporter och är yteffektivt på bygget.

Yteffektiv – även på bygget!

Väggreglarna cross-paketeras i platta paket. Det gör att materialet tar lite plats på bygget.

Konkurrenskraftigt pris

Prissättningen för reglar av lättbalk är i dagsläget på samma nivå som traditionella träreglar.

Fördelarna för dig som beställare

7% lägre uppvärmningskostnad

Ett byte från traditionella väggreglar till lättbalksreglar kan innebära en 7% lägre uppvärmningskostnad.

Resurseffektiv produkt

Lättbalksreglarna kräver vid produktion ca 50% mindre mängd råvara än traditionella trästommar.

Kostnadseffektiv

Lättbalken är inte bara konkurrenskraftig i relation till traditionella trästommar. Eftersom den också möjliggör en lägre energiförbrukning och sänkt uppvärmningskostnad  blir lättbalken en kostnadseffektiv lösning.

 

Exempel för villa och flervåningshus

 

Villazero, ett projekt med från Fiskarhedenvillan Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna, valde lättbalk från Masonite Beams. Ett enfamiljshus med noll klimatpåverkan och Svanencertifiering.

För en villa ligger snittförbrukningen på cirka 20000 – 25000 kWh per år enligt SCB. Snittpriset per kWh under 2021 låg på cirka 1,97 kr kWh vilket ger en kostnad på 49 250 kr per år.

49 250 kr i elförbrukning villa med traditionella väggreglar
45 802 kr i elförbrukning villa med väggreglar från Masonite Beams

+ Spara 3448 kr per år genom att enkelt byta ut väggreglarna

 

Vernum Fastigheter valde lättbalk från Masonite Beams till nybyggnationen och flervåningshusen Telegrafen 9 i Nynäshamn. Fokus för projektet är att skapa sunda, miljövänliga hem byggda med minimalt klimatavtryck.

För en liten lägenhet ligger snittförbrukningen på cirka 2000 kWh per år och för en stor lägenhet cirka 5000 kWh per år. Snittpriset per kWh under 2021 låg på cirka 1,97 kr kWh. För ett lägenhetshus med 50 lägenheter varav 30 små lägenheter och 20 stora lägenheter får vi följande elförbrukning.

315 200 kr i elförbrukning flerbostadshus med traditionella väggreglar
293 136 kr i elförbrukning flerbostadshus med väggreglar från Masonite Beams

+ Spara 22 064 kr per år genom att enkelt byta ut väggreglarna

Vill du veta mer om hur du kan sänka din uppvärmningskostnad? Masonite Beams har färdiga lösningar för väggar och utfackningsväggar.

Kolla in våra egna broschyrer och anvisningar här!     

Vill du veta mer?

Daniel Wilded

Försäljningschef Masonite Beams 070 - 285 55 14