x

Därför ska du välja lättbalksreglar

Upp till 57% mindre värmeförlust

Väggar uppbyggda med Masonite Beams lättbalk ger god byggekonomi samtidigt som de blir utmärkta ur energihänseende, eftersom vår väggregel ger minskade köldbryggor med det bärande skiktet som samtidigt är isolerande. Låga u-värden erhålls därmed för en relativt tunn vägg. Lättbalken passar därmed mycket bra i lågenergi- och passivhus.

Utredningar visar att användande av lättbalk minskar värmeförluster med upp till ca 57% via köldbryggor och att u-värdet i genomsnitt blir 15% lägre än för konventionella träregelkonstruktioner. För ett hus med en stomkonstruktion i trä sänks därmed den totala energiförbrukningen med hela 7% enbart genom att använda lättbalk istället för traditionell träregel.        


20% ökad byggeffektivitet

Masonite Beams väggregel är rak och dimensionsstabil, samtidigt som arbetsmoment för uppbyggnad förenklas genom att väggreglar kan tillverkas i bredder upp till 400 mm. Därigenom undviks en konstruktion med olika regelskikt för att uppnå en tjock och välisolerad vägg.

Funktionsanpassade produkter och beprövade konstruktioner ger en total byggeffektivitet med minimalt materialspill. Därmed är det möjligt att räkna hem 20% minskning av arbetstiden för uppförandet av en vägg med lättbalk jämfört med traditionell träregel.

47% mindre råvara för en hållbar miljö

Genom att vår lättbalk utnyttjar klena virkesdimensioner, åtgår cirka 47% mindre råvara jämfört med massivt konstruktionsvirke. Samtidigt har vår träbaserade lättbalk mycket låga egenemissioner.

Hitta alla lösningar för väggkonstruktioner här! 

Skicka in en förfrågan på Masonite Beams väggreglar till tekniksupport@byggmagroup.se 

Ladda hem vår projekteringsanvisning!

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.