x

Därför ska du använda lättbalk i tak

Flexibilitet i utformning

Ett tak uppbyggt av Masonite Beams lättbalk är ett mycket kostnadseffektivit alternativ för att åstadkomma välisolerade konstruktioner. Lättbalk i kombination med funktionsanpassning såsom urhak, vinklar och påspik vid synliga taktassar, ger dessutom stor flexibilitet i utformningen av tak.

Starkt och långt

Balkhöjder på upp till 500 mm gör att det är möjligt att klara stora spännvidder, även med höga snölaster. Den höga balkhöjden medför att det är enkelt att uppnå takkonstruktioner med mycket god isolering och lättbalken passar därmed mycket bra som tak i lågenergi- och passivhus.

Lätt på bygget

Lättbalkens låga vikt ger fördelar vid montage av takkonstruktioner. Den låga vikten ger lägre transportkostnader och mindre behov av stora kranar på byggplatsen. En person bär lätt en 250 mm hög, 10 m lång balk, som har en vikt på 31 kg. Vikten för motsvarande homogena träbalk är 66 kg.

Hitta taklösningar med lättbalk här!

Skicka in en förfrågan på Masonite Beams lättbalk för tak till tekniksupport@byggmagroupp.se 

Ladda hem vår projekteringsanvisning!

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.