x

Väggar

75% mindre värmeförlust

Väggar uppbyggda med Masonite Beams I-balk ger god byggekonomi samtidigt som de blir utmärkta ur energihänseende, eftersom vår regel ger mycket små köldbryggor med det bärande skiktet som samtidigt är isolerande. Goda energivärden erhålls därmed för en relativt tunn vägg. I-balken passar därmed mycket bra i lågenergi- och passivhus.

Utredningar visar att användande av I-balk minskar värmeförluster med ca 75% via köldbryggor och att u-värdet i genomsnitt blir 15% lägre än för konventionella träregelkonstruktioner. För ett hus med en stomkonstruktion i trä sänks därmed den totala energiförbrukningen med hela 7% enbart genom att använda I-balk istället för traditionell massivregel.        


20% ökad byggeffektivitet

Masonite Beams väggregel är rak och dimensionsstabil, samtidigt som arbetsmoment för uppbyggnad förenklas genom att väggreglar kan tillverkas i bredder upp till 400mm. Därigenom undviks en konstruktion med olika regelskikt för att uppnå en tjock och välisolerad vägg.

Funktionsanpassade produkter och beprövade konstruktioner ger en total byggeffektivitet med minimalt materialspill. Därmed är det möjligt att räkna hem 20% minskning av arbetstiden för uppförandet av en vägg med I-balk jämför med traditionell massivregel.

47% mindre råvara för en hållbar miljö

Genom att vår I-balk utnyttjar klena virkesdimensioner, åtgår ca. 47% mindre råvara jämfört med massivt konstruktionsvirke. Samtidigt har vår träbaserade I-balk mycket låga egenemissioner.