x

Tak

Flexibilitet i utformning

Ett tak uppbyggt av Masonite Beams I-balk är ett mycket kostnadseffektivit alternativ för att åstadkomma välisolerade konstruktioner.  I-balk i kombination med funktionsanpassning såsom högben, urhak, vinklar och påspik vid synliga taktassar, ger dessutom stor flexibilitet i utformningen av tak.

Starkt och långt

Balkhöjder på upp till 500 mm gör att det är möjligt att klara stora spännvidder, även med höga snölaster. Höga balkhöjder medför även att det är enkelt att uppnå takkonstruktioner med mycket god isolering och I-balken passar därmed mycket bra som tak i lågenergi- och passivhus.

Lätt på bygget

I-balkens låga vikt ger fördelar vid montage av takkonstruktioner. Den låga vikten ger lägre transportkostnader och mindre behov av stora kranar på byggplatsen. En person bär lätt en 250 mm hög, 10 m lång balk, som har en vikt på 31 kg. Vikten för motsvarande homogena träbalk är 66 kg.