x

Golv

Formstabilitet

Låg andel homogent trä och limmade komponenter gör Masonite Beams I-balkar mycket formstabila. Produkterna kännetecknas av minimal skevhet, låg krympning samt en mycket rak produkt.

Fördelarna med att använda I-balk, jämfört med traditionella träbjälklag är många:

  • Jämna golv och väggar - minimerad risk för reklamationer
  • Inga synliga springor och sprickor på golv - nöjda slutkunder
  • Inga onormalt stora rörelser som varierar över året - säkrare tätskikt
  • Mycket liten risk för golvknarr

 

Enkla installationer med 38% högre effektivitet

Masonite Beams I-balk i golvkonstruktioner medför ett enkelt utförande av installationer genom smidig håltagning i det tunna spån-livet. Att göra hål i våra balkar går snabbt och är enkelt. Om kunden önskar kan balkarna även levereras färdiganpassade från fabrik.

Tid och pengar sparas genom att en montör arbetar mer effektivt med kortare ledningsdragningar och färre rörkrökar. Samtidigt medför funktionsanpassade balkar och beprövade konstruktioner en total byggeffektivitet med minimalt materialspill. Därmed är det möjligt att räkna hem 38% minskning av arbetstiden för uppförandet av ett bjälklag med I-balk jämfört med traditionell massivregel.

 

Golv med höga akustiska krav

Flerfamiljhus och hus med lägenhetsskiljande bjälklag medför högre akustiska krav för att uppnå god ljudkomfort mellan bostäder, t.ex. med avseende på stegljud och luftljud. Masonite Beams har arbetat med forskning och utveckling av akustiska lösningar för bjälklag i mer än 30 år och ligger fortfarande i framkant inom området. Vi erbjuder lösningar med I-balk där tester visar att våra bjälklag, trots relativt enkel utformning, erhåller mycket goda akustiska egenskaper. Våra ljudbjälklag kan kombineras med MFB patenterade bjälklagshängare och Sylomer - kuddar som effektivt dämpar vibrationer samt ger ett enkelt montage.