x

Vi lanserar fyra nya byggkoncept!

Nu lanserar vi fyra nya byggkoncept för olika byggnadstyper i en ny digital plattform. Målet är att göra det enkelt att bygga resurseffektivt och hållbart. Genom de nya koncepten Villa, Flervåninghus, Påbyggnader och Industribyggnader kan arkitekter, konsulter och fastighetsutvecklare bygga och konstruera moderna och energieffektiva byggnader med lättbalk. 

I över 50 år har Masonite Beams hjälpt kunder och partners att bygga med lättbalk. Utifrån den kunskapen har vi nu paketerat olika koncept utifrån den byggnad som byggs. Koncepten gör det enkelt att hitta lösningar, instruktioner, manualer och andra typer av hjälpmedel beroende på byggnadstyp.

Flexibiliteten är stor med Masonite Beams nya Byggkoncept. Tommy Persson, forskning- och utvecklingschef berättar:

- Det unika med våra byggkoncept är att du kan bygga nästan vad du vill. Vi öppnar nu upp möjligheten att uppföra någon av våra byggkoncept resurseffektivt och med låg klimatpåverkan oavsett om du bygger en villa, påbyggnad eller flervåningshus.

Alla lösningar finns nu samlade i den nya digitala plattformen här!

Flera år av innovation och utveckling
Byggsystemet med lättbalk har funnits sedan flera år tillbaka och stor del av utvecklingen har ägt rum i vårt innovationscentrum i Rundvik, Västerbotten. Vidareutvecklingen av byggsystemet har skett i samverkansform genom vår egna akademi. Akademin består av aktörer inom byggbranschens alla delar med träbyggnad som fokus. Två av akademimedlemmarna Grönbo och Glommen Lindberg färdigställde till exempel världens högsta hus med lättbalk i Enköping under slutet av 2020.

En annan aktör som ingår i akademi är Norrlands Trähus som har en lång historia inom träfabricering. De senaste åren har Norrlands Trähus märkt av en ökad efterfrågan på flerbostadshus i trä – där ett lågt CO2-avtryck står i fokus. Därför initierade Masonite Beams och Norrlands trähus i slutet av 2020 en livscykelanalys på byggsystemet av Svenska Miljöinstitutet. Martin Erlandsson är affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet och kommenterar rapporten så här:

– Masonite Beams Flexibla Byggsystem har den lägsta klimatpåverkan för en byggnad som vi har analyserat hittills för referenshuset Blå Jungfrun. Byggnaden innehåller alla byggdelar samt omfattar hela livscykeln och går därmed längre än det krav på klimatdeklarationer som kommer gälla från januari 2022 för alla nybyggnader i Sverige.Det här är bara början De fyra nya koncepten ingår i Masonite Beams Flexibla Byggsystem och är de första byggkoncepten som lanseras av Masonite Beams. 

- Målet är att vi ska fortsätta växa och göra det enkelt att bygga flexibelt, hållbart och resurseffektivt. Vi har stora ambitioner för Masonite Beams Flexibla Byggsystem framöver, avslutar Daniel Wilded, Säljchef. 

Läs mer om byggkoncepten här! 

Vill du veta mer?

Daniel Wilded

Försäljningschef Masonite Beams 070 - 285 55 14