Norsk
 
 
 • Du är här: 
 • Integritetspolicy

Integritetspolicy för Masonite Beams AB

Integritetspolicy för Masonite Beams AB

 

 1. Allmänt


MASONITE BEAMS AB, organisationsnummer 556282-8060, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. 
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. MASONITE BEAMS har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.


 1. Personuppgiftsansvarig


MASONITE BEAMS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, MASONITE BEAMS. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 7.


 1. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?


MASONITE BEAMS samlar in personuppgifter om dig när du:

 • Anmäler dig som prenumerant av något av MASONITE BEAMS nyhetsbrev.
  Rättslig grund: Berättigat intresse
  Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress
  Lagringstid: Om du har lämnat ditt medgivande till att ta emot information och marknadsföringsmaterial kommer vi att lagra dina uppgifter i kategorierna så länge du vill fortsätta att ta emot information och marknadsföringsmaterial.
 • När du deltar i utvecklingsprojekt och produktionsutvecklingsprojekt kring våra produkter. 
  Rättslig grund: Fullgörande av avtal
  Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress
  Lagringstid: Upp till 50 år
 • När du ställer tekniska frågor till vår teknik- eller konstruktionsavdelning.
  Rättslig grund: Svensk byggnorm, CE-märkningskrav
  Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress
  Lagringstid: Vi kan komma att lagra dina uppgifter från den tidpunkt då du kontaktade oss och 50 år framåt. Vi kan lagra dina uppgifter längre om du vill att vi ska bevara dem för kommande beställningar/förfrågningar och har lämnat ditt medgivande till detta.
 • Har kontakter med vår marknad, säljavdelning eller support, via e-post, via telefon eller vår webbplats.
  Rättslig grund: Berättigat intresse
  Kategorier av personuppgifter: Personnamn, befattning, telefonnummer, E-post, adress
  Lagringstid: Vi kommer att lagra dina uppgifter från den tidpunkt då du kontaktade oss och 24 månader framåt. Vi kan lagra dina uppgifter längre om du vill att vi ska bevara dem för kommande beställningar/förfrågningar och har lämnat ditt medgivande till detta. Om ärendet omfattar teknisk rådgivning kan uppgifter sparas upp till 50 år.
 • När du gör en förfrågan kring våra produkter. 
  Rättslig grund: Fullgörande av avtal
  Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, företagsnamn, adress
  Lagringstid: Vi kommer att lagra dina uppgifter från den tidpunkt då du kontaktade oss och 24 månader framåt. Vi kan lagra dina uppgifter längre om du vill att vi ska bevara dem för kommande beställningar/förfrågningar och har lämnat ditt medgivande till detta.
 • När du tecknar avtal med oss kring leverans av produkter.
  Rättslig grund: Fullgörande av avtal
  Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress
  Lagringstid: Vi kommer att lagra uppgifter så som nödvändigt enligt tillämplig lag som exempelvis lagar om bokföring. 
 • När du är leverantör, eller kontaktperson för leverantör, till oss. För att kunna beställa hos dig, eller komma i kontakt med dig vid frågor, behöver vi behandla dina kontaktuppgifter. Det ligger i vårt berättigade intresse att kunna komma i kontakt med dig för att säkerställa tillgång till de förnödenheter och tjänster vi behöver för att kunna utveckla och behålla vår verksamhet
  Rättslig grund: Fullgörande av avtal, berättigat intresse
  Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress till företaget
  Lagringstid: Upp till 10 år.

 

MASONITE BEAMS använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder.  Mer information om MASONITE BEAMS användning av cookies hittar du här. www.masonitebeams.se/cookies/


 1. Hur länge sparas uppgifterna?


Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.


 1. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?


MASONITE BEAMS kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för MASONITE BEAMS räkning, exempelvis IT-leverantörer och koncernbolag. Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer MASONITE BEAMS tillse att sådan överföring sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata MASONITE BEAMS rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.


 1. Förändringar av Integritetspolicyn


Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om MASONITE BEAMS genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer MASONITE BEAMS att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy kommer även finnas publicerad på MASONITE BEAMS webbplats.

 


 1. Rätt att begära information, rättelser mm

 

Klaga hos tillsynsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt eller inte tillvaratar dina rättigheter. I skrivande stund är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet och du hittar mer information på www.datainspektionen.se

Om du inte vill att MASONITE BEAMS behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till MASONITE BEAMS. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som MASONITE BEAMS behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur MASONITE BEAMS behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på kundcenter@byggmagroup.se

 

 

X

Vi använder cookies på våra webbsidor. Genom att använda våra webbsidor samtycker du till vår användning av cookies i din webbläsare.

 

Jag förstår, visa inte det här meddelandet igen.
Läs mer om cookies | Läs vår dataskyddpolicy