x

Produktfördelar

Hårdare miljökrav och stigande elpriser gör det viktigare än någonsin att välja byggmaterial som är miljövänliga och energisnåla. Bara det faktum att råvaran kan utnyttjas så effektivt gör Masonite Beams balkar unika. Upp till 80% av trädets volym nyttjas. Balkarnas I-profil gör att köldbryggorna minimeras och att mindre råmaterial behöver användas. Detta leder till lägre energikostnader och därigenom lägre boendekostnad.

Miljö- och resursbelastningen är minsta möjliga genom att klena virkesdimensioner kan användas. Dessutom tillverkas livmaterialet av sågverkens biprodukter. På så sätt utnyttjas naturens resurser mycket effektivt. I takt med att energikostnaderna ökar har energi- och miljöfördelarna med träbaserade I-balkar blivit allt tydligare.

Våra produkter har en rad ekonomiska och tekniska fördelar gentemot alternativa material.

Långa
Standardlängder upp till 12 m, men med möjlighet att producera upp till 18 m.

Starka
Produkterna tillverkas av noga utvalt konstruktionsvirke och speciella skivmaterial.

Lätta
Den betydligt lägre vikten, jämfört med vanligt konstruktionsvirke, ger lätt hanterbara produkter.

Raka
Minimal skevhet och krympning vid fuktpåverkningar genom limmade komponenter.

Energifördelar
Överlägsen värmeekonomi genom minimala köldbryggor. Köldbryggorna, och på så sätt värmeläckaget, är mindre vid användning av Masonite Beams produkter än med traditionella byggmaterial. Läs mer om avsnittet energi i vår handbok här! 

Miljöfördelar
Minsta möjliga miljö- och resursbelastning genom utnyttjande av klena virkesdimensioner. Resurserna utnyttjas effektivt i Masonite Beams produkter. Betydligt mindre råvara används än till traditionella trästommar. Läs LCA-analysen på vårt byggsystem här! 

Enkel håltagning för installationer
Enkelt utförande av installationer genom smidig håltagning i det tunna livet. 
Att göra hål i livet på Masonite Beams balkar går snabbt och är enkelt. Om kunden så önskar kan balkarna även levereras färdigborrade. Det gör att tid och pengar kan sparas eftersom montören arbetar mer effektivt med kortare ledningsdragningar och färre rörkrökar.

Kundanpassade produkter med kort byggtid
Masonite Beams produkter kan anpassas till kundens önskemål om längd, snedkapning, isolering, håltagning m.m. Vi förbereder så mycket som möjligt och på så sätt kan tid sparas på byggplatsen. Dessutom är det enkelt att hantera balkarnas p.g.a. den låga vikten. Ett projekt kan på så sätt genomföras snabbt och effektivt. Läs mer om hur projekterar och anpassar lättbalken här! 

Inga efterjusteringar
Det faktum att Masonite Beams produkter är formstabila och inte vrider sig, gör att dyrbara efterjusteringar inte behöver göras. Krokigt virke kan, efter en tid, medföra problem så som knarr i golv, otätheter m.m. Genom att använda Masonite Beams produkter behöver kunden inte oroa sig för att behöva göra sådana justeringar.

Typgodkända och kontrollerade
Masonite Beams lättbalkar och lättreglar är typgodkända både i Sverige och flera andra europeiska länder. Tillverkningskontroll sker genom ackrediterat kontrollorgan.

ISO certifierade
Konstruktion och tillverkning är certifierad enligt SS-EN ISO 9001 och 
SS-EN ISO 14001. Läs mer om våra certifikat och hitta våra dokument här! 

Ladda hem vår projekteringsanvisning!

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.