x

Lättbalk i bostäder: smart sätt att spara energi

2022-06-27

Med hjälp av en svenskproducerad lösning går det att bygga bostäder som kräver mindre uppvärmning än standardbostaden. Lösningen går ut på att behålla värmen innanför bostadens väggar – utan att göra boytan mindre eller konstruktionen dyrare. Hur det ska gå till? Hemligheten är att använda lättbalkar istället för traditionellt konstruktionsvirke. Energibesparingen kan ligga på hela sju procent med denna enkla förändring.

Energianvändning har blivit en allt hetare fråga. Förutom en ökad medvetenhet om klimathotet har elpriset skjutit i höjden på sistone. För helåret 2021 ökade genomsnittspriset på den så kallade elbörsen med 554 (!) procent [1], och experterna är eniga om att vi får räkna med att priset kan variera rejält framöver.

Som en naturlig följd har intresset för att bygga energieffektiva bostäder ökat kraftigt. Samtidigt ser vi en fortsatt uppåtgående trend för träbyggande, något som går helt i linje med en ökad hållbarhet.


57 procent minskade köldbryggor

Det finns dock en uppfattning om att bättre energieffektivitet i trähus är lika med tjockare väggar. Något som då skulle både minska boytan och försämra ljusförhållandena inne i bostäderna.

– Detta är en missuppfattning, för genom att bygga med lättbalkar går det att undvika de köldbryggor som bildas av traditionellt konstruktionsvirke, säger Daniel Wilded, säljchef på Masonite Beams.

Faktum är att en stomme med Masonite Beams lättbalk ger upp till 57 procent minskade köldbryggor – och samtidigt 15 procent lägre u-värde. Dessutom kan man förvänta sig 7-12 procents sänkning av den totala energianvändningen, eftersom det inte krävs lika mycket uppvärmning av huset.

Masonite Beams producerar lättbalkar som är formade som bokstaven I och ger stora energifördelar när de används som väggreglar i bostäder

Kan öka boytan

Lättbalkarna är formade som stora bokstaven I, vilket innebär att köldbryggorna minskar till ett absolut minimum.

– Det kan man dra nytta av på flera olika sätt. Dels kan man bygga lika tjocka väggar som tidigare, och då få bostäder som använder mindre energi. Eller så kan man göra tunnare väggar – och ändå klara Boverkets krav på energianvändning – vilket i praktiken gör att boytan ökar med bibehållen bruttoarea, förklarar Daniel Wilded.

Det är alltså två tydliga möjligheter som öppnas med lättbalken: mindre energianvändning eller större bostäder. Två lockande alternativ för alla bostadsutvecklare.


135 lägenheter i Sollentuna byggda med en stomme av lättbalk. Projektet genomfördes med Vernum Fastigheter som bostadsutvecklare. 

Ny maskin ökar kapaciteten

Nu satsar Masonit Beams på att göra lättbalkarna tillgängliga för fler, genom att de investerar i en ny CNC-maskin som används för att kapa balken.

– Den gör att vi kommer att kunna leverera färdigkapade lättbalkar, helt enligt kundens önskemål, i betydligt högre utsträckning än i dag. Det kommer att ytterligare öka möjligheterna att bygga hållbara, energieffektiva bostäder. Precis det som behövs i dag, säger Daniel Wilded.

Se byggkoncept för flerbostadshus här! 

[1] Källa: Energiföretagen

Vill du veta mer?