x

De förändrar träbyggnation i Sverige: ”Ett samarbete helt rätt i tiden”

2023-01-03

Forsheda hus och Masonite Beams bidrar till fler träbyggnationer i Sverige. I ett nystartat samarbete förverkligar de prefabricerade höghus helt i trä, byggda med Masonite Beams Flexibla Byggsystem.

– Hållbart byggande är vägen framåt, säger Johan Thomélius, operativ chef på Forsheda hus.

Bild från Forsheda Hus fabrik i Sandsjöfors 

Fler husfabriker och entreprenörer vill bygga i trä men vet inte hur. Därför inleder Masonite Beams och Forsheda hus en ny typ av samverkan där dialog och kunskapsutbyte sker från dag ett. Att projektera i slutna rum med färdiga ritningar tillhör ”det gamla byggsverige”, menar Daniel Wilded, försäljningschef på Masonite Beams.

– Redan under utvecklingsstadiet bidrar vi med den kunskap vårt träbaserade byggsystem kräver. Den typen av dialog gör det möjligt för oss att göra rätt från början. I samverkan utvecklar vi tekniskt avancerade byggsystem som Forsheda hus sedan kan bygga i sin fabrik. Vi får in många stora förfrågningar på till exempel lägenheter och parhus vilket visar att samarbetet ligger helt rätt i tiden, säger Daniel Wilded.

Bild från Forsheda Hus fabrik i Sandsjöfors  

Experter uppfyller kundkraven

Vid varje nytt projekt sätter Masonite Beams ihop en expertgrupp som går igenom projektet och analyserar vanliga fällor kopplat till t.ex. konstruktion, ljud eller brand. Tillsammans arbetar de fram hållbara lösningar som uppfyller kundernas krav.

– Samverkan är viktigt för alla parter. Vi som arbetar med produktion kan ge kunskap från vårt perspektiv samtidigt som Masonite Beams lär oss om produkten lättbalk. Masonite Beams tillför ett nytänk och framför allt engagemang, säger Johan Thomélius.

Hur ser flödet av förfrågningar ut?

– Det ökar! Fler kunder överväger att titta på Masonite Beams i stället för att till exempel bygga i betong. Det lockar att vi kan erbjuda helheten i stället för att bara leverera exempelvis väggelement, säger Johan Thomélius.

Illustration av Brf Majoren som är byggt med Masonite Beams byggsystem

Smart byggande

Forsheda hus bygger prefabricerade lösningar i trä, vilket blir alltmer eftertraktat. Husen är kundanpassade, vilket gör det extra viktigt med kommunikation och flexibilitet åt alla håll. Forsheda hus menar att i Sverige förväntar man sig byggnader i trä, särskilt ur hållbarhetssynpunkt.

– Vi kan nu, tillsammans med Masonite Beams, erbjuda smarta lösningar för att bygga i trä. Inte minst när det gäller att möta svårigheterna som det innebär med att bygga höga hus i trä. Vi är båda företag med utveckling och hållbarhet högt på agendan som tillsammans visar vägen för en mer hållbar byggindustri, avslutar Johan Thomélius.

Vill du veta mer?

Daniel Wilded

Försäljningschef Masonite Beams 070 - 285 55 14