Norsk
 
 

Byggdetaljer Tak

T03 311 Lösa taktassar med skruvar
T03 455 Förstärkning av urtag del 2
T03 456 Förstärkning av urtag del 3
T03 460 Förstärkning av urtag del 4 
T03 465 Förstärkning av urtag del 5
T03 616 Fasat hammarband. Diverse konstruktioner
T03 811 Montage av beslag 180x180 
T03 812 Montage av beslag 270x180 
T03 813 Skråspikning och skruvning (ränndalsbalk)